ПУНКТ ЗА ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ
КАТ. II и III гр. ВРАЦА, жк. "Дъбника", паркинг на КАТ

Всеки автомобил подлежи периодично на техническа проверка в лицензирани пунктове (ГТП). Новите автомобили подлежат на технически преглед на 3-та и 5-та година. СБА Ви препоръчва да извършите задължителния годишен преглед в пунктовете на организацията като може да получите качествена проверка на състоянието на автомобила Ви.

Напомняме Ви, че само с технически изправен автомобил можете да предприемате безаварийно и спокойно пътуване.

Необходими документи за минаване на ГТП:

Регистрационен талон на автомобила част I и част II (може и ксерокопие на големия талон)

Полица от валидна застраховка гражданска отговорност;

Документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед (лична карта или свидетелство за управление на МПС)

Допълнителни изисквания за автомобили с газова уредба:

За ППС с монтирана АГУ, отразено в системата на ИААА преди 01.09.2014 г., не се изисква документ

За ППС с новомонтирана АГУ след 01.01.2015 г. се изисква представянето на протокол за пускане в експлоатация на АГУ, издадено от оторизирана фирма

Безплатен Годишен Технически Преглед с Карта СБА

Считано от днес, 29-05-2024г., всички притежатели на членски или абонаментни карти на СБА могат да използват безплатният ГТП, съгласно условията на членството си в автокомплексАНДИ„, гр. Враца, жк. Дъбника, паркинг на КАТ.

Преференциални цени за ГТП в автокомплекс "АНДИ" за клиенти на Евроинс с "Помощ на пътя"

Клиентите наЗастрахователно Дружество ЕвроинсАД със сключена застраховкаГражданска отговорностс допълнителна ДОБРОВОЛНА застраховкаПОМОЩ НА ПЪТЯ“ (АСИСТАНС), считано от днес, 12-06-2024г., могат да използват преференциалните цени за извършване на ГТП в автокомплексАНДИ„, гр. Враца, жк. Дъбника, паркинг на КАТ.

Повече информация за условията можете да получите в офисите на Евроинс и при агенти на дружеството.

Отстъпки за ГТП в автокомплекс "АНДИ" за клиенти на ДЗИ със застраховки "Гражданска отговорност" и "КАСКО"

Клиентите наДЗИОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕЕАД със сключена застраховкаГражданска отговорности/или застраховкаКАСКОпрез СУАБСБА ЕООД, считано от днес, 29-05-2024г., могат да използват отстъпката за извършване на ГТП, съгласно условията в полицата си, в автокомплексАНДИ„, гр. Враца, жк. Дъбника, паркинг на КАТ.

Свържете се с нас

Понеделник – Петък от 8:30 до 17:30
Събота от 8:30 до 13:00
Неделя – почивен ден

Автоцентър АНДИ предлага на своите клиенти РЕМОНТ на КАТАЛИЗАТОРИ и ДПФ с монтиране на нови пити ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КАТАЛИЗАТОРИ И ДПФ / ФАП ФИЛТЪР DPF FAP за автомобили и бусове Внедряване на чисто нова керамична пита на мястото на запушената или счупена такава и връщане на старата пита За повече информация: на място гр. Враца, ж.к. „Дъбника”- паркинг КАТ, автоцентър АНДИ или на тел.: 0887/460 900